KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK

 


EREL OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK 


 Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi
Bu metin Erel Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Web Sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır.

Aşağıdaki tanımlar www.erelotomotiv.com.tr  Web Sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

Erel Oto: Sitenin sahibi olan Erel Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi,

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Web Site: www.erelotomotiv.com.tr  adresinde yer alan web sitesini ifade eder.


Kullanım Koşulları

Bu Web Sitesini kullanarak aşağıdaki Kullanım Koşullarına ve burada bulunan her türlü koşula uymayı taahhüt etmektesiniz. Bu doğrultuda her türlü koşulun tarafınızca onaylandığı kabul edilmektedir.

www.erelotomotiv.com.tr Web Sitesinde yer alan tüm dokümanların mülkiyeti Erel Oto’ya aittir.  

Erel Oto tarafından Web Sitesinin virüs ve benzeri yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut yazılımlar sağlanmış olmakla birlikte kullanıcı da kendi virüs sistemi ile gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür.

Web Sitesinden yer alan her türlü bilgi sadece bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcılar, işbu Web Sitesini ziyaret ederlerken, sitede yer alan, her türlü içeriğe, ürüne, malzemeye, hizmete ve bilgilere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından ve bu sebeple uğramış olduğu olası herhangi bir zarardan veya masraftan Şirketin veya ona bağlı çalışanlarının hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanım koşulları Erel Oto tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilirler. Kullanım koşullarındaki değişiklikler bu Web Sitesinde güncellenmelerinden itibaren geçerlidirler. Erel Oto herhangi bir nedenle Web Sitesinin formatında herhangi bir zaman, duyuruda bulunmadan değişiklik yapma ve bu Web Sitesine erişimi kaldırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Şirket’in, Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.


Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, www.erelotomotiv.com.tr web sitesi ile ilgili hizmetleri sunarken, kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Bu Web Sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak edinilen kişisel bilgiler sadece Erel Oto’nun Gizlilik Politikasına uyumlu olarak kullanılabilirler.